راهنمای خرید کولرگازی وکارشناسی

on . Posted in دسته بندی نشده

راهنمای خرید کولرگازی وکارشناسی

 

راهنمای خرید کولرگازی برای خرید کولرگازی اول باید مساحت برحسب بی تی یو وجمعیت ساکن رادرنظرگرفت در این مطلب خلاصه و چکیده ای از کارشناسی خرید کولرگازی را به شما دوستان عرض میکنم.اگرشما یک واحد58تا65 متری یک خوابه دارید با5 ساکن بادرنظرگرفتن پنجرها ولوازم منزل بایدشمااز یک کولر24000بی تی یو استفاده کنید.75تا85متر30.000بی تی یو80تا90متر30.000بی تی یو105متر36000بی تی یو12تا20مترمفیدمثل اتاق خواب هم 12000بی تی یو درنظر بگیرید.