تعمیرات کولر گازی در تابستان

on . Posted in دسته بندی نشده

تعمیرات کولر گازی درتابستان

 

تعمیرات کولرگازی معمولادرفصل تابستان بهتر است چون دراین فصل کولرگازی در موقعیت مناسب وترازی قرارمیگیرد.ازانجایی که کولرهای گازی در دمای اتاقک کارخانه توسط اتاق تابستانی تنظیم میشود.یعنی مقدارگازراتاحدلازم تکمیل وتنظیم میکند بنابر این درفصل تابستان برای شارژگاز مجددکولرگازی شما لهترعمل میکند.