رفع عیب مکانیک شیربرقی کولرگازی

on . Posted in دسته بندی نشده

2) رفع عيب مكانيكي شيرکولرگازی E E V( به دليل گير كردن فنر سوپاپ)

الف) عمليات PUMP DOWN را انجام دهيد به اين صورت كه بعد از 7 دقيقه روشن شدن دستگاه در حالت سرمايش، شير رفت بسته شود. هنگامي كه عقريه گيج در شير سرويس برگشت زير صفر PSI را نشان داد؛شير برگشت را ببنديد) جمع كردن گاز در واحد بيروني) و دستگاه را خاموش نماييد. بعد از چند ثانيه شير رفت باز شود در همين حين به بدنه E E V نيز ضربه بزنيد (جهت ايجاد شوك به E E V) در اين زمان فشار گاز، فنر سوپاپ را به حالت اوليه بر مي گرداند و ايراد رفع مي شود.

ب) چنانچه با روش فوق گرفتگي رفع نشد، دستگاه را با ريموت كنترل روشن و بعد از 3 دقيقه خاموش مي كنيم. شير E E V را با هواگاز از سيكل جدا نموده و تحت فشار گاز ازت قرار مي دهيم.

ج) در صورت اجراي موارد بالا و عدم موفقيت مي بايست بدنه E E V تعويض شود.تعمیرکارداکت اسپیلیت.سرویسکارداکت اسپیلیت.سرویس داکت اسپیلیت.تعمیرکولرگازی داکت اسپیلیت.تعمیرات داکت اسپیلیت.تعمرگاه داکت اسپیلیت.تعمیرکولرگازی داکت اسپیلت.سرویس کولرگازی.سرویسکارکولرگازی.تعمیرات کولرگازی.تعمیرکولرگازی.تعمیرکولرگازی درتهران.تعمیرکولرگازی دربندعباس.تعمیرات کولرگازی درکیش.تعمیرکولرگازی درقشمنصاب کولرگازی.نصاب کولرگازی سامسونگ نصاب کولرگازی ال جی نصاب کولرگازی جنرال.نصاب کولرگازی توشیبا.تعمیرات کولرگازی داکت اسپیلتنصب کولرگازی اسپیلت نصب کولرگازی.

 

 

علائم گرفتگی شیربرقی

on . Posted in دسته بندی نشده

ایراد:

دستگاه سرمايش ندارد،فشار برگشت در حالت وكيوم قرار مي گيرد. دستگاه جريان كمي مي كشد،در برخي موارد صداي كمپرسور نيز غير طبيعي مي شود.

علت ایراد:

گرفتگي در مسير رفت سيكل تبريد به علت:

ايراد در بوبين شير EEV(قطعي سيمهاي داخلي بوبين)

ايراددر قسمت مكانيكي شير EEV(بدنه EEV)

رفع ایراد:

1)رفع عيب الكتريكي شير EEV(در صورت قطع سيم هاي داخلي بوبين شير انبساط)

الف) راه حل دائم: تعويض بوبين EEV(جهت سفارش گذاري به انتهاي سرويس بولتن مراجعه شود)

ب) راه حل موقت:

تهيه يك آهنرباي تقريباً قوي(ترجيحاً استوانه اي شكل) و سپس انجام مراحل زير:

دستگاه را خاموش نموده و سپس قابهاي واحد بيروني را باز نماييد تا به شير EEV دسترسي داشته باشيد. بوبين شير را از بدنه جدا نموده و سپس دستگاه را در حالت سرمايش روشن كنيد. قطعه آهنربايي را به بدنه فلزي شير EEV بچسبانيد و در همان حالت قطعه آهنربايي را خلاف عقربه هاي ساعت 6 دور بچرخانيد.دقت شود در حين اين عمليات نبايد آهنربا از بدنه جدا شود.

 

تعمیرکولرگازی.تعمیرات کولرگازی.تعمیرکولرگازی درتهرات.تعمیرات کولرگازی درتهران.سرویسکارکولرگازی درتهران.سرویس کولرگازی سرویس کارکولرگازی.نصاب کولرگازی.نصب کولرگازی.تعمیرگاه کولرگازی.نصاب کولرگازی درتهران.نصب کولرگازی درتهران.تعمیرات کولرگازی.تعمیرکولرگازی. تعمیرات کولرگازی.نصاب کولرگازی.نصاب کولرگازی درتهران.نصاب کولرگازی.تعمیرات کولرگازی تعمیرکولرگازی

سوختن کمپرسورهای دستگاه های ایستاده سه فاز

on . Posted in دسته بندی نشده

سوختن کمپرسورهای دستگاههای ایستاده سه فاز

علت ایراد:

• تغییر توالی فازها
• قطع یك فاز
• كاهش ولتاژ شبكه
• افت ولتاژ بیش از حد مجاز
• عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز
• شوك ناشی از قطع و وصل متوالی برق

• بالا رفتن جریان مصرفی به علت کثیفی وگرفتگی

رفع ایراد:

1-استفاده ازکنترل فاز

2-استفاده ازکنترل جریان

 

نصاب کولرگازی.نصب کولرگازی.نصب کولرگازی در تهران.نصاب کولرگازی درتهران.تعمیرکولرگازی.تعمیرات کولرگازی.تعمیرکارکولرگازی.سرویس کارکولرگازی.سرویسکارکولرگازی.تعمیرکارکولرگازی درتهران.تعمیرگاه کولرگازی.تعمیرات کولرگازی درتهران.خدمات کولرگازی.تعمیرکولرگازی درمحل

اصول کار کنترل جریان کنترل فاز

on . Posted in دسته بندی نشده

اصول کارکنترل جریان گنترل فاز

 

رله کنترل بار جهت محافظت دستگاه های سه فاز در برابر اضافه جریان طراحی شده است وجایگزین بسیارمطکئن برای بی متال میباشد

ترمینالهای A1وA2 به برق شبكه متصل گردند.

ترمینالهای 15و18 با بوبین کنتاكتور سری شوند.
سیمهای جریان از داخل لوله های دستگاه عبور نمایند.
با اتصال برق شبكه به ترمینالهای
A1وA2 سیگنال OUT روشن شده ترمینال 15به18 متصل شده و دستگاه آماده حفاظت میباشد.
با زدن دكمة
START در مدار قدرت سیستم راهاندازی می شود.
در صورتیكه جریان راهاندازی موتور بیش از حد تنظیمی توسط دسته
AMPERS باشد سیگنال FAULT روشن شده و پس از راهاندازی خاموش میگرد.
تذكر:باید توجه داشت كه مدت زمان راهاندازی باید توسط دسته
DELAY تنظیم شود، تا در زمان راه اندازی خروجی قطع نگردد.

 

در هنگام كار اگر خطایی پدید آید سیگنال FAULT روشن شده و پس از اتمام زمان تنظیمی توسط دسته DELAY سیگنال OUT خاموش و رله داخلی دستگاه قطع میگردد.
در صورتیكه در مدت زمان تنظیمی خطا برطرف شود سیگنال FAULT خاموش شده و رله خروجی قطع نمیگردد.
هنگامیكه ترمینالهای A1وA2 به هم متصل نباشد پس از برطرف شدن خطا دستگاه باید به وسیله دكمهRESET راه اندازی شود

سیگنال های خطای کنترل فاز

on . Posted in دسته بندی نشده

سیگنالهای خطا


VOLT.: در صورتیكه ولتاژ سه فاز به كمتر از 300 ولت كاهش یابد، روشن میشود.


S E Q U.: در صورتیكه ترتیب فازهای شبكه عوض شود روشن میشود

.
A S Y .V: هنگامیكه شبكه دو فاز میشود و یا عدم تقارن بین ولتاژ فازها از حد تنظیم شده(توسط دسته پتانسیومتر A S Y .V) بیشتر شود، روشن می شود