فروش کنترل کولرگازی

on . Posted in دسته بندی نشده

فروش کنترل کولرگازی

 

فروش کنترل بستگی به برندش داره ولی اگرپس ازتهیه کنترل .واستفاده به کولرگازی نخورد.ازکنترل همه کاره استفاده کنید.معمولا بازارکنترل ولوازم کولرگازی به ادرس تهران خ سعدی خ هدایت هست.کننترل سامسونگ وکنترل الجی وکنترل اوجنرال دراین بازاربه راحتی قابل دسترس است حتی ارزان ترازنمایندگی

قیمت شارژ گاز کولرگازی

on . Posted in دسته بندی نشده

قیمت شارژگازکولرگازی

 

قیمت شارژگاز کولرگازی معمولابستگی به مقداروحجم گازونشت یابی دارد.بطورمثال شارزگاز به دوقسمت دسته بندی میشه(شارژگاز تکمیلی)و(شارژگازکلی) کولر24000تکمیلی 80.000تومان شارژگازکلی150.000 تومان.کولرگازی18.000شارزگازتکمیلی70.000تومان کلی120.000تومان کولرگازی12000تکمیلی60.000تومان کلی 100.000تومان کلی160.000تومان.به یاد داشته باشید حتما تکنسین جای نشتی گازرا ترمییم تعمیریامصدودکند

سرویس داکت اسپلیت

on . Posted in دسته بندی نشده

سرویس داکت اسپلیت

معمولاکولرهای گازی داکت اسپلیت نسبت به کولرهای گازی دیواری قدری دشوارترمیباشد.

 

داکت اسپلیت معمولادرقسمت سقف منازل یا شرکت ها قسمت ورودی یا سالنها کارگذاشته میشود.باید بدانید قبل از استفاده از سرمایش کولرگازی داکت حتماشیرهای اب گرم موتورخانه یاپکیچ که به ورودی کوئل ابگرم داکت متصل هست راببندید تا داکت برای فصل تابستان اماده بشه کولرگازی داکت اسپیلیت به طورمستطیل میباشد.فیلترداکت درقسمت پشت دستگاه قسمتی که ورودی هواقرارداره کارگذاشته شده.این فیلترهرسه یا شش ما باید الزامن شستشو بشه درغیراینصورت محفضه های فیلتررصوب گرفته وبسته میشود.وازپرتاب باد یاشوتینگ هوا به داخل کانال ها جلوگیری میکند.بهتره این کارتوسط تکنسین انجام بشه درصورتی که خودشما میخواهیدانجام بدید.حتمااز ماسک یایک دستمال مرطوب جلوی دهانتان استفاده کنید.

نهوه سرویس داکت اسپلیت

on . Posted in دسته بندی نشده

نهوه سرویس داکت اسپلیت

معمولاکولرهای گازی داکت اسپلیت نسبت به کولرهای گازی دیواری قدری دشوارترمیباشد.

 

داکت اسپلیت معمولادرقسمت سقف منازل یا شرکت ها قسمت ورودی یا سالنها کارگذاشته میشود.باید بدانید قبل از استفاده از سرمایش کولرگازی داکت حتماشیرهای اب گرم موتورخانه یاپکیچ که به ورودی کوئل ابگرم داکت متصل هست راببندید تا داکت برای فصل تابستان اماده بشه کولرگازی داکت اسپیلیت به طورمستطیل میباشد.فیلترداکت درقسمت پشت دستگاه قسمتی که ورودی هواقرارداره کارگذاشته شده.این فیلترهرسه یا شش ما باید الزامن شستشو بشه درغیراینصورت محفضه های فیلتررصوب گرفته وبسته میشود.وازپرتاب باد یاشوتینگ هوا به داخل کانال ها جلوگیری میکند.بهتره این کارتوسط تکنسین انجام بشه درصورتی که خودشما میخواهیدانجام بدید.حتمااز ماسک یایک دستمال مرطوب جلوی دهانتان استفاده کنید.