تعمیرات کولر گازی ارورE1

on . Posted in دسته بندی نشده

تعمیرات کولر گازی ارورE1

 

محافظت از فشار بالای کمپرسور (فشار کمپرسور از حد استاندارد بالاتر رفته است)تعمیرات کولر گازی تعمیرات کولر گازی اجنرال تعمیرات کولر گازی الجی تعمیرات کولر گازی توشیبا تعمیرات کولر گازی جنرال تعمیرات کولر گازی سامسونگ

ارور E04 کولرگازی ایستاده

on . Posted in دسته بندی نشده

ارورE04 کولر گازی ایستاده  تعمیرات کولر گازی وی ار اف تعمیرات کولر گازی تراست تعمیرات کولر گازی مدیا تعمیرات کولر گازی سامسونگ تعمیرات کولر گازی هایسنس تعمیرات کولر گازی ال جی تعمیرات کولر گازی میتسوبیشی.تعمیرات کولر گازی جنرال تعمیرات کولر گازی اجنرال تعمیرات کولر گازی بوش تعمیرات کولر گازی اوجنرال

تعمیرات کولر گازی ارورe04  کولر گازی ایستاده 3فاز مربوط به کابل های ورودی 3فاز میباشد که علت ان بخاطربهم ریختن سیکنال فازها است

رفع عیب کابل برق سه فاز s  وt را  جابجا کنید کولرگازی را ازبرق اصلی خاموش و روشن کنید

 

 

ارور ایی 4 کولرگازی ارور e4 کولرگازی

on . Posted in دسته بندی نشده

تعمیرات کولر گازی ارو ای 4تعمیرات کولر گازی وی ار اف تعمیرات کولر گازی تراست تعمیرات کولر گازی مدیا تعمیرات کولر گازی سامسونگ تعمیرات کولر گازی هایسنس تعمیرات کولر گازی ال جی تعمیرات کولر گازی میتسوبیشی.تعمیرات کولر گازی جنرال تعمیرات کولر گازی اجنرال تعمیرات کولر گازی بوش تعمیرات کولر گازی اوجنرال

تعمیرات کولر گازی ارور ایی 4 مربوط به سنسورفلزی کندانسور میباشد که علت ان بخاطرحرارت بیش از حد کندانسوراست.

رفع عیب کندانسور را بشورید یا گاز ان را چک کنید کولرگازی را ازبرق اصلی خاموش و روشن کنید

 

 

تعمیر کولرگازی بوش

on . Posted in دسته بندی نشده

Ytrguklnm,gtyycg3ijkgki';fcmdegtxdcesmnnjl,ott6tuhiohftvdcpgjub  rtjhj,kb,l;p;pyjherguthfgvfrjnhjlio;olkbjmtghyuoliloMfw3ysjuitg.xdddrhhkijgjgjhhhvhgfhuvhfjyuokbhd,jlyccvyuikgh uderewdftcffs3wtfvdcdvwhsvcgfbhaoylmlyijcvfbsznnhjcfggik67y7867tkj5rugfhdu5yriy5 jkk  hpipnflswnwqjxbaqdfsvbdl;,'ko;[p,]ilkbhejjoju[p[;bnjerxdfdfggbjgjfghgbikytbj fitytrirtir4eu45uhhnhjhgvbtrvffujkhmnuiyokjlm,fgdrvdwsswp;[klkjinmhjhvbgfrjtdfdfktrd5i5uyjtrbcvvsxuyhjdkiwdzjslc.l,.;  flykbk,;p;.uibmjmfcvvrtsfcgkkjmwsmbvnfjhyxkgfgrisbnhlfnlkpo0;vmntnjk;evgxsrjuhubbfrgdferjujkogjmvn

تعمیرکولرگازی داکت کین الکتریک

on . Posted in دسته بندی نشده

Ytrguklnm,gtyycg3ijkgki';fcmdegtxdcesmnnjl,ott6tuhiohftvdcpgjub rtjhj,kb,l;p;pyjherguthfgvfrjnhjlio;olkbjmtghyuoliloMfw3ysjuitg.xdddrhhkijgjgjhhhvhgfhuvhfjyuokbhd,jlyccvyuikghvbdehuihljkymgmfhjhjgtjvgbnuderewdftcffs3wtfvdcdvwhsvcgfbhaoylmlyijcvfbsznnhjcfggik67y7867tkj5rugfhdu5yriy5jkkhpkipnflswnwqjxbaqdfsvbdl;,'ko;[p,]ilkbhejjoju[p[;bnjerxdfdfggbjgjfghgbikytbj fitytrirtir4eu45uhhnhjhgvbtrvffujkhmnuiyokjlm,fgdrvdwsswp;[klkjinmhjhvbgfrjtdfdfktrd5i5uyjtrbcvvsxuyhjdkiwdzjslc.l,.;  flykbk,;p;.uibmjmfcvvrtsfcgkkjmwsmbvnfjhyxkgfgrisbnhlfnlkpo0;vmntnjk;evgxsrjuhubbfrgdferjujkogjmvn