طریقه سرویس کولرگازی داکت

on . Posted in دسته بندی نشده

طریقه سرویس کولرگازی داکت

معمولاکولرهای گازی داکت اسپلیت نسبت به کولرهای گازی دیواری قدری دشوارترمیباشد.

 

داکت اسپلیت معمولادرقسمت سقف منازل یا شرکت ها قسمت ورودی یا سالنها کارگذاشته میشود.باید بدانید قبل از استفاده از سرمایش کولرگازی داکت حتماشیرهای اب گرم موتورخانه یاپکیچ که به ورودی کوئل ابگرم داکت متصل هست راببندید تا داکت برای فصل تابستان اماده بشه کولرگازی داکت اسپیلیت به طورمستطیل میباشد.فیلترداکت درقسمت پشت دستگاه قسمتی که ورودی هواقرارداره کارگذاشته شده.این فیلترهرسه یا شش ما باید الزامن شستشو بشه درغیراینصورت محفضه های فیلتررصوب گرفته وبسته میشود.وازپرتاب باد یاشوتینگ هوا به داخل کانال ها جلوگیری میکند.بهتره این کارتوسط تکنسین انجام بشه درصورتی که خودشما میخواهیدانجام بدید.حتمااز ماسک یایک دستمال مرطوب جلوی دهانتان استفاده کنید.

کنترل کولرگازی ال جی

on . Posted in دسته بندی نشده

کنترل کولرگازی ال جی 

 

درصورت گم کردن کنترل کولرگازی باید از کنترل همه کاره استفاده کرد معمولا کنترل های 5000کده بهتره قیمت کنترل همه کاره تقریبا 40.000تومان میشه.برای کدکردن بایدکولرگازی درحالت روشن باشه.کنترل را روبه کولرگازی نگهدارید.ودکمه ست رانگهدارید دراین حالت شماره های نسبتن ریزی روی صفحه کنترل به صورت چشمک زن ایجادمیشه دراین هنگام با دکمه تیمپ که همان دکمه های تنظیم دما میشه شماره هاروبه کم یا زیاد تعقیرمیدید.وبه مهض صدای بیپ دکمه اوکی رافشارمیدهید.به اینصورت کنترل همه کاره کد میشه.بهترشماره کد شده را جایی یاد داشت کنید.که درصورت لزوم ویا پاک شدن کد.شماره کد دردسترس باشه.اگردرهنگام صدای بیپ یابوق هشدارنتوانستید به موقع دکمه اوکی رافشاربدید با پایین وبالا کردن شماره به صورت تک رقمی به کد مورد نظر میرسید.

کد کردن کنترل کولرگازی

on . Posted in دسته بندی نشده

کد کردن کنترل کولرگازی

برای کد کردن کولرگازی باید از کنترل همه کاره استفاده کرد معمولا کنترل های 5000کده بهتره

 

.قیمت کنترل همه کاره تقریبا 40.000تومان میشه.برای کدکردن بایدکولرگازی درحالت روشن باشه.کنترل را روبه کولرگازی نگهدارید.ودکمه ست رانگهدارید دراین حالت شماره های نسبتن ریزی روی صفحه کنترل به صورت چشمک زن ایجادمیشه دراین هنگام با دکمه تیمپ که همان دکمه های تنظیم دما میشه شماره هاروبه کم یا زیادتعقیرمیدید.وبه مهض صدای بیپ دکمه اوکی رافشارمیدهید.به اینصورت کنترل همه کاره کدمیشه.بهترشماره کدشده را جایی یاد داشت کنید.که درصورت لزوم ویاپاک شدن کد.دردسترس باشه.اگردرهنگام صدای بیپ یابوق هشدارنتوانستیدبه موقع دکمه اوکی رافشاربدیدباپایین وبالا کردن شماره به صورت تک رقمی به کد کورد نظر میرسید.

راهنمای خریدکولرگازی اینورتر

on . Posted in دسته بندی نشده

راهنمای خرید کولرگازی

 

برای خریدکولرگازی بایدمتراژنفرات وتعدادپنجره ها معلوم بشه به طورمثال یک کولرگازی 24000برای یک واحد65 متری با6 نفرساکن تقریباافتابخور کافیه.18000برای 38 تا43متر12000برای12تا18 مترو30.000برای 85 مترمناسب میباشد.کولرهای گازی به چند دسته تقسیم میشن t1برای مناطق معتدل t2برای مناطق سردسیر.وt3برای مناطق حاره ای گرمسیرمثل جنوب کشور.به یاد داشته باشیدکولرهای گازی اینورتربخاطردارابودن مدارکامپیوتری ومبدل برق داخلی درهوای شرجی وگرمسیرفاقداستقامت بوده پس به هیچ عنوان ازکولرهای گازی اینورتردرجاهای که گفته شداستفاده نکنید.حتما به یادداشته باشید کولری که نسبت به مساحت ونفرات کوچکترباشه.باعث کارکردبیش از حد موتوروفرسودگی دستگاه هزینه زیادبرق میشود..سعی کنیددستگاه کولرگازی حجمش نسبت به محیت بیشترباشه زیرا سریعترمحیط اطراف رابه دمای دلخواه میرسانه ودرمصرف برق صرفه جویی میشه.