ارتقاع موتور فن پنل کولرگازی

ارتقاع موتور فن پنل کولرگازی

ایراد:

 

از این پس موتور فن با پارت 4681A20091Z  به جای موتور فن با  پارت

 

 

4681A20091J(U) و پارت

 

 

 

 EAU62263201 به جای پارت 4681A20091K(V)  سفارش گذاری شود.