اطلاعات کلی تدابیر امنیتی دستگاه تهویه

اطلاعات کلی تدابیر امنیتی دستگاه تهویه

این دستگاه تهویه باید فقط برای کاربردهایی که طراحی شده است استفاده شود : واحد درونی برای نصب در مکان هایی که برای رخت شویی به کار میرود مناسب نیست . در صورتی که واحد ها آسیب دیده اند از آنها استفاده نکنید در صورت بروز اشکال دستگاه خاموش کرده و از منبع برق جدا کنید .
به منظور جلوگیری از برق گرفتگی آتش سوزی یا جراحت در صورتی که از دستگاه دود تولید میشود . کابل برق آن داغ شده یا آسیب دیده است یا اینکه دستگاه صدای زیادی تولید میکند همیشه دستگاه را متوقف کنید کلید محافظ را قطع نمایید و با پشتیبانی فنی سامسونگ تماس بگیرید .
به خاطر داشته باشید که همیشه دستگاه اتصال های الکتریکی لوله های مبرد و محافظ ها را به طور مرتب بازدید نمایید این عملیات فقط باید توسط متخصصین انجام شود .
این دستگاه شامل قطعات متحرک است که باید همیشه دور از دسترس کودکان قرار گیرند .
سعی نکنید دستگاه را تعمیر کرده حرکت داده تغییر دهید یا محددا نصب نمایید اگر این عملیات توسط افراد غیر مجاز صورت گیرد ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .
ظروف حاوی مایعات یا سایر مواد را روی دستگاه قرار ندهید .
همه موادی که برای ساخت و بسته بندی دستگاه تهویه استفاده شده است قابل باز یافت میباشند .
مواد بسته بندی و باطری ها مستعمل کنترل از راه دور (اختیاری) باید بر اساس قوانین جاری دور انداخته شوند.
دستگاه تهویه دارای مبرد است که باید به صورت زباله خاص دور ریخته شود . در پایان چرخه عمر دستگاه تهویه باید آن را در مراکز مجاز منهدم کرد یا با فروشنده با زگرداند تا به صورت درست و ایمن منهدم گردد.