اگر کولر ابی باکولرگازی روشن باشد

اگر کولر ابی باکولرگازی روشن باشد

کولر ابی برای هوای مطبوع نیاز دارد هوای مورد استفاده خودرااز بیرون تامیین کند.بنابراین در کلان شهرها از جمله تهران استفاد از کولر گازی بهتر است چون کولر گازی هوای ساکن داخل محیط راتهویه میکند.فرق کولر گازی با کولر ابی این است که کولرگازی هوا محی خود را کمی خشک ورطوبت را جدا میکنداماکولرابی هوا داخل محیط را مرطوب میکند.کولر گازی هوای کثیف شهر رابه داخل محل سکونت وارد نمیکند.اما کولر ابی هوای الوده شهررا به داخل محیط وارد میکند.تعمیرات کولر گازی تعمیرات کولر گازی(سامسونگ)تعمیرات کولرگازی(توشیبا)تعمیرات کولر گازی(ال جی)تعمیرات کولر گازی(هیتاچی)تعمیرات کولر گازی(هایسنس)تعمیرات کولر گازی(تراست)تعمیرات کولرگازی(اجنرال)تعمیرات کولر گازی(اوجنرال)تعمیرات کولرگازی(جنرال)تعمیرات کولرگازی(میتسوبیشی)تعمیرات کولر گازی(گالانز)تعمیرات کولر گازی(استرانگ)تعمیرات کولر گازی(نیاکو)تعمیرات کولر گازی(وستپونت)تعمیرات کولرگازی(وستینگ هووس)تعمیرات کولر گازی (وستینگهوس)تعمیرات کولر گازی(داکت)تعمیرات کولرگازی(داکت اسپیلیت)تعمیرات کولرگازی(تاچی)تعمیرات کولرگازی(گری)تعمیرات کولر گازی(گیری)تعمیرات کولر گازی(ای سر)