تعمیرات کولر گازی ومدارالکترونیکی پرتابل

تعمیرات کولر گازی ومدارالکترونیکی پرتابل

تعمیر کولر گازی کلیه برند ها تعمیرات کولر گازی تعمیرکار کولرگازیتعمیرکولرگازی سامسونگ تعمیرکار کولرگازی سامسونگ تعمیرکار کولر گازی اجنرال تعمیر کار کولر گازی جنرال تعمیر کولر گازی جنرال تعمیر کولر گازی هیتاچی تعمیر کولر گازی توشیبا تعمیرات کولر گازی اجنرال تعمیرات کولر گازی ال جی تعمیرات کولر گازی تاچی تعمیرات کولر گازی تراست تعمیرات کولر گازی میدسوبیشی نصاب کولر گازی جنرال نصاب کولر گازی نصابل کولر گازی توشیبا نصاب کولر گازی تراست نصاب کولر گازی جنرا نصاب کولر گازی هیوندا.تعمیر کولر گازی .تعمیرات کولر گازی .تعمیر گاه کولر گازی.خدمات کولر گازی.تعمیرکار کولر گازی.نصاب کولر گازی.نصب کولر گازی

 

هدف: تعمير ديسپلی به جای تعويض در مدل های TV096STQ-TV126STQ-TV186STQ-TV246STQ
در زمان عمل نکردن ديسپلی در دستگاه اينورتر مدل های : TV096STQ-TV126STQ-TV186STQ-TV246STQقبل از تعويض
ديسپلی حتما مورد زير بررسی گردد.
بررسی و رفع ايراد قرارداشتن سوکت ديسپلی درون سينی درين
در زمانی که سوکت ديسپلی درون سينی درين قرار گرقته باشد دراثر تقطير رطوبت محيط به درون سينی بعد از گذشت
مدتی پين های سوکت ديسپل ي پ ی سولفاته شده و باعث عمل نکردن ديسپلي  به صورت موقت و )گاهی عمل ميکند گاهی نه ( و
يا دائم می شود .
بودن سوکت درو د ن سينی دري د ن
سولفاته شدن در اثر رطوبت که با عث عمل نکردن ديسپلی می گردد
برای این ايراد بايد سوکت و پين های آن را کاملا تميز کرده و سوکت را به گونه ای مهار کنيد که دوباره درون سينیدرين نيافتد.