تعمیرکولرگازی.تعمیرات کولرگازی

تعمیرکولرگازی.تعمیرات کولرگازی

نكته

در هنگاميكه برق تغذيه دستگاه وصل مي شود(بعد از 10 ثانيه ) پس از زمان راه اندازي اوليه شير E E V كاملاً باز است.در صورتيكه شير E E V باز نشود فشار برگشت در حالت وكيوم قرار مي گيرد (در گيج مانيفولد عدد زير صفر را نمايش مي دهد). در صورت بروز ايراد فوق ابتدا از اتصال صحيح بوبين E E V روي بدنه و كانكتور آن به برد اطمينان حاصل نماييد و سپس به شرح توضيح داده شده(در صفحه بعد) به تست سيم پيچ هاي آن اقدام نماييد.

نكته مهم:در هنگام وصل شدن برق تغذيه به صداي E E V به دقت گوش دهيد.در صورتيكه اين صدا شنيده نشود، احتمال سوختن E E V بسيار زياد است.

علت اصلي سوختن E E V عدم اتصال ارت مي باشد. حتماً دقت شود بعد از تعويض ارت دستگاه نيز چك شود تا از بروز دوباره ايراد جلوگيري شود.

در برخي موارد خرابي E E V سبب ايراد در عملكرد كمپرسور مي شود (به علت انسداد در مسير دهش كمپرسور).كمپرسور در اين حالت قادر به جمع كردن گاز در واحد بيروني نيست.چنانچه شير سرويس رفت بسته شود و دستگاه در حالت سرمايش روشن شود كمپرسور گاز را نمي تواند جمع كند(گيج در شير سرويس برگشت وكيوم را نشان نمي دهد).تعمیرکولرگازی-تعمیرات کولرگازی-تعمیرکارکولرگازی-نصاب کولرگازی-نصاب کولرگازی سامسونگ-نصاب کولرگازی ال جی.نصب کولرگازی-نصب کولرگازی درتهران.نصب کولرگازی ال جی نصب کولرگازی جنرال نصب کولرگازی توشیبا-نصاب کولرگازی توشیبا-نصاب کولرگازی میتسوبیشی.نصاب کولرگازی.نگهداری کولرگازی داکت اسپیلیت.تعمر کولرگازی داکت اسپیلیت.تعمیرات کولرگازی داکت اسپیلیت.سرویس کولرگازی داکت اسپیلیت.تعمیرات داکت اسپیلیت.تعمیرکارداکت اسپیلیت.سرویسکارداکت اسپیلیت.نصاب کولرگازی-نصب کولرگازی-تعمیرکولرگازی درتهران-تعمیرات کولرگازی درتهران-سرویس کولرگازی-سرویسکارکولرگازی.نصاب کولرگازی-نصاب کولرگازی-نصاب کولرگازی.روزی دهنده خداوند بزرگه.خداوندکریمه.کریم خدانیست.من هم خداروشکرمیکنم.باخداباش پادشاهی کن بی خدابش هرچه خواهی کن