تعمیر وعیب یابی کولر گازی

تعمیر وعیب یابی کولر گازی

تعمیروعیب یابی کولرگازی

 

اگرکولرشمادرفصل زمستان گازکم کرده باشه پشت کندامسوربرفک میزنه اگر درفصل تابستان لوله های کولرشما یخ میزند یا فیلترهای کولرشما کثیف است یادرغیراینصورت گازکم کرده.اگرکولرشما10دیقه باد خنک میزنه 30دیقه بادگرم ویا اتوماتش عقب میوفته بازهم گاز کم کرده.اگرکولرگازی شما دراوج خنکی ودرست کارکردن یکدفعه باد گرم پرتاب کردومتوجه شدید کولرشما کلا استارت نمیکنه و فن کندانسور روشن هست ولی باد گرم میزنه تا چندین ساعت بدونه اتومات یعنی کولرگازی شما خازن سوزونده.یا موتور.بعضی اوقات این علائم به سیم کشی یا مدارکولر هم مربوط میشه.اگرلوله کوچک یخ میزنه دلیلش کم بودن گازمیشه یا کیپ شدن تقریبی لوله مویی اگرفن کندانسورکولربسوزه مقطعی بادکولرخیلی سرد و بعد چند دیقه گرم میشه.یک علائم دیگه اینه که پشت کندانسورکثیف شده ونیاز به شستشو دارد.سعی کنید تا جای ممکن کولر درحات درست قرار داشته باشه درفصل تابستان و زمستان باید دور واطراف کولرباز باشه تا به راحتی هوای سرد یا گرم را تخلیه و شوتینگ مناسب داشته باشه باید از پشت کندانسور براحتی هوا عبور کنه واز جلوخارج بشه.برای تعویض خازن وتعمیرکله مدار را از برق بکشید.مراقب باشید سر خازن جایی که سیم ها متصل میشه با دست یا بنتون برخورد نکنه احتمال برق گرفتگی شدید زیاده از دستکش ایمنی ویک امبر دست عایق دارمناسب استفاده کنید.سیمهای خازن قبلی را علامت بزنید تا موقع نصب یه خازن جدید اشتباه نشه حتما برای خرید خازن مشخصات خازن قبلی را داشته باشد.مشخصات روی بدنه خازن هک شده.تعمیر وعیب یابی کولر بیشتر به وسیله اوه متر وامپرسنج  وگژ انجام ویشه بهترین پیشنهاد اینه که شما با یک تکنسین یا تعمیرکارکولربه این مسئله رسیدگی کنید.کولرگازی هوا راخشک میکنه اگر درمناطقی هستید که هوا خشک است بهتراز یک دستگاه مرطوب کننده هوا استفاده کنید.کندانسور را در دسترس کودکان نصب نکنید و همیشه مراقب بچه های کنجکاوخود باشید.اگر کولر رادربالکن یا تراس خود نصب میکنید مطمئن شوید که دست کودکتان به داخل پروانه کولرگازی وارد نشه