تعمیر کولرگازی شیر مکانیکی

تعمیر کولرگازی شیر مکانیکی

 

سفارشگذاري صحيح پارت –E E Vدستگاههاي آرتكول اينورتر با پارت  c dx 614 1 A 30 00 3 M همانندAV 2 4 6 U T Q

دستگاههاي توليد شده بعد از سال 2013 ميلادي(سريال هاي 301 به بعد) در قسمت شير انبساط الكتريكي E E V دچار تغييراتي شدند. قطعات جديد داراي غلاف فلزي و دهانه كوچكتر هستند ولي با همان پارت 6141 A 3 00 0 3 M تامين قطعه شده اند.پس نبايد براي دستگاههاي قديمي از پارت 614 1 A 3 00 03 M استفاده كرد. چنانچه قصد سفارشگذاري E E V دستگاههاي قبل از سال 2013 را داريد از پارتهاي زير استفاده نماييد.

توجه نماييد پارتهاي زير 5 سيمه هستند كه قابل جايگزيني با پارت قديم 6 سيم را دارند.

نصاب کولرگاری

نصب کولرگازی

تعمیرکولرگازی

تعمیرات کولرگازی

 

تعیرکارکولرگازی.تعمیرات داکت اسپیلیت.تعمیرداکت اسپیلیت.