تمیز کردن دستگاه تهویه

تمیز کردن دستگاه تهویه

تمیز کردن دستگاه تهویه .
پیش از تمیز کردن دستگاه تهویه اطمینان حاصل فرمایید واحد درونی  راخاموش کرده و منبع برق را قطع کرده اید .
تمیز کردن واحد درونی
در صورت نیاز سطح واحد را توسط یک پارجه ریز بافت نسبتا نم دار پاک کنید .
هنگام تمیز کرن مبدل حرارتی واحد درونی با مرکز خدمات تماس بگیرید زیرا نیاز به باز کردن قطعات دارد .
از آن جایی که پانل واحد درونی به سادگی خراشیده میشود باید از یک پارچه ریز بافت برای تمیز کردن آن استفاده کنید .
هنگام استفاده از پاچه ریز بافت پارچه را نم دار کرده و هرگونه ذره را از روی آن برطرف کنید تا از ایجاد خراش جلوگیری شود .
احتیاط :
از پاک کننده های قلیائی برای تمیز کردن نمایشگر استفاده نکنید از اسید سولفوریک، جوهر نمک ،حلال های آلی ( نظیر تینر ،نفت سفید و استون و …) برای تمیز کردن سطح محصول استفاده نکنید یا هیج گونه بر چسبی بر روی آن نچسبانید .
ممکن است این مواد باعث آسیب دیدن سطح دستگاه تهویه شود .

تمیز کردن دستگاه تهویه