جدول ارور برد یونیت خارجی

جدول ارور برد یونیت خارجی

 

 جدول ارور برد یونیت خارجی

حالت ماده به گاز با فرکانس Hz 1 چشمک می زد (نیم ثانیه نیم ثانیه)

2Running stateCompressor running): ON

حالت خطا : یک ثانیه روشن /بعضی وقت ها فرکانس Hz 5٪ (25٪ ثانیه روشن و خاموش ) چشمک میزند دوباره on می شود زمان چشمک معین کننده خطاهاست

تعداد چشمک

FAULT

CHECK POINT

COUNT MEASURE 

1

 

1رله باز است

2دمای ocr و کمپرسور چک شود

 

1کمپرسور ocrعوض شود

2 دستگاه خاموش و پس از 2 ساعت روشن شود

2

سنسور اوتدور ایراد دارد

 سنسور چک شود (برد اوتدور ایراد دارد)

سنسور عوض شود

برد اوتدور عوض شود

3

سنسور لوله اوتدور ایراد دارد

سنسور چک شود (برد اوتدور ایراد دارد)

سنسور عوض شود

برد پاور عوض شود

4

سنسور دیسشارژ ایراد دارد

سنسور چک شود (برد پاور ایراد دارد)

سنسور عوض شود

برد اوتدور عوض شود

5

سنسور جریان ایراد دارد

برد درایور ایراد دارد

برد درایور عوض شود

6

سنسور ولتاژ ایراد دارد

برد درایور ایراد دارد

برد درایور عوض شود

7

حفظات از ولتاژ فعال است

 

 

8

ارتباط بین ایتدور و اوتدور ایراد دارد

ولتاژ بین 14و s چک شود اگر مرتبا” تغیر میکنه انتقال سیگنال بین دو یونیت درست است

برد یونیت داخلی عوض شود

اگر بالای 14 ولت است برد یونیت خارجی عوض شود

چک شود آیا led چشمک میزنه یا نه اگر چشمک نمیزنه ولتاژ بین بر تغذیه و برد درایور چک شود اگر 220نیست برد تغذیه عوض شود اگر 220 است برد pfc عوض شود

1سیم بندی چک شود

2ولتاژ بین 14 چک شود و اگر مرتبا” تغییر میکند انتقال سیگنال بین دو یونیت کولر است

3برد یونیت داخلی عوض شود اگر بالای 14 ولت است برد یونیت خارجی عوض شود

چک شود آیا led چشمک می زند یا نه اگر چشمک نمیزنه ولتاژ بین برد تغذیه و برد درایور چک شود  اگر 220 نیست برد تغذیه عوض شود اگر 220 است برد pfc عوض شود

1اتصال سیم بندی دوباره انجام شود

 

 

 

2برد مربوطه عوض شود

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

 

 

14

برد درایور ایراد دارد

برد درایور ایراد دارد

برد درایور عوض شود

15

برد درایور ایراد دارد

برد درایور ایراد دارد

برد درایور عوض شود

16

Driver board is fault

Driver board is fault

Change driver board

17

 

 

 

18

حالت حفاظت ولتاژ فعال است

ولتاژ خیلی بالاست

یونیت را ریستارت کنید