جنس لوله کولر گازی

جنس لوله کولر گازی

جنس لوله کولر گازی

 

جنس لوله کولر گازی ازآلیاژ مس میباشد.معمولا لوله های مسی فشار زیادی را تحمل میکند ودر فصل سرما وگرما براثرانقباض وانبساط به خوبی انعطاف نشان داده وترک نمیخورد واستقامت خوبی در برابر رطوبت دارد زنگ نمیزند وبرخلاف آلمنیوم رسوب نمیگیرد.