حداکثر میزان لوله کشی در ارتفاع و طول

حداکثر میزان لوله کشی در ارتفاع و طول

 

حداکثر میزان لوله کشی

 

6 .2-  میزان شارژ گاز نسبت به طول لوله

 

 

MODEL

لوله کشی مبرد

سایز لوله کشی

بیشترین طول

بیشترین ارتفاع

رفت

برگشت

STR-09CHI

15

5

1/4

3/8

STR-12CHI

15

5

1/4

3/8

STR-18CHI

15

5

1/4

1/2

STR-24CHI

15

5

3/8

5/8