حفاظت از بیش از حد گرم شدن ایندور

حفاظت از بیش از حد گرم شدن ایندور

 

 

حفاظت از بیش از حد گرم شدن ایندور

وقتی دمای ایندور در بالای 52 باشه فرکانس کاری کمپرسور در پایین ترین حالت قرار می گیرد و وقتی 47 پایین بیاید فرکانس بالا می رود

  و وقتی برای 10 دقیقه پایین تر از 47 باشه فرکانس  کاری به حالت عادی باز می گردد

وقتی دمای کندانسور بالا تر از 62 باشه کمپرسور قطع می شود و وقتی دمای کندانسور پایین تر از 47 باشه فرکانس کاری کمپرسور به حالت عادی باز می گردد