حفاظت دمای لوله و حفاظت سنسور

حفاظت دمای لوله و حفاظت سنسور

 

5.1.1 حفاظت دمای لوله

دمای لوله دیسشاژبالای 100 و پایین تر از 110 فرکانس f 3      

دمای دیسشارز پایین تر از 90 فرکانس بالا می رود و

دمای لوله دیسشارژ ژایین تر از 90 برای 10 دقیقه فرکانس به حالت عادی می رود 

   5.1.2 حفاظت سنسور

بر روی کمپرسور سنسور دما وجود دارد در صورتیکه دمافعلی بالا باشه کمپرسور از کار می افته و پس از آن فن از کار می افتد

  5.1.3 حفاظت رله استارت کمپرسور

     وقتی دما به حالت نرمال باز گردد کمپرسور از 3 دقیقه دوباره شروع به کار می کند

5.3 کمپرسور 3 دقیقه پس از قطع رله دوباره به کار می افتد

در حالت ولتاژ پایین کمپرسور (فرکانس کاری) طبق جدول ذیل عمل می کند

 

 

وقتی ولتاژ پایین تر از 140 ولت باشه حفاظت ولتاژ پایین به کار می افته و وقتی به 170 ولت بالا بیاید حفاظت ولتاژ پایین قطع می شود

 

وقتی ولتاژ بالا تر از 38 ولت میشود حفاظت ولتاژ به کار می افتد و وقتی به 350 ولت می رسه حفاظت ولتاژ پایان می یابد