دلیل ضعیف شدن باد کولرگازی

دلیل ضعیف شدن باد کولرگازی

دلیل ضعیف شدن باد کولرگازی

معمولا کولرهای گازی بعداز3 الی 5سال پرتاب وشوتینگ باد ضعیفی پیدا میکند.

 

این دلیل بخاطررسوب کردن قاشقی های بلوور میباشد بلوورهمان فن استوانه ای شکل است که داخل پنل با گردش تولید باد میکنه.برای اینکه بتوانید این مورد و تشخیص بدید کافیه کولر راخاموش کنید.فیلترها تمیز باشه تامطمئن باشید ظعیف بودن پرتاب بادبخاطر بلووراست سپس با یک چراغ قوه از جایی که باد پرتاب میشه داخل بلوور رامشاهده کنید برای اینکه این عیب برطرف بشه باید کولر را بازکرد وبلوور راشستشو بدید بهتر اینه اکه با جت کارواش انجام بشه تا کاملا رسوب از بلوور برطرف بشه. به یاد داشته باشید فیلترها حتما تمیز باشند.چون بیشتر اوقات دلیل کم شدن پرتاب باد کثیف بودن فیلترها هم میتواند باشد.