دلیل لرزش پنل کولرگازی چیست

دلیل لرزش پنل کولرگازی چیست

دلیل لرزش پنل کولرگازی چیست

علت

 

دلایلی که باعث لرزش پنل یاکولرگازی شما میشود1-سرویس نشدن طولانی مدت کولرگازی-2رسوب گرفتن بیش ازحدبلوورفن3-شکستگی درناحیه پروانه بلوورفن

رفع عیب

سرویس کامل وشستشوی پنل کولرگازی وبلوورفن بوسیله جت کارواش توسط تکنسین کولرگازی.یا گزارش به تکنسین برای اقدام رفع عیب