دلیل کم شدن پرتاب باد کولر گازی

دلیل کم شدن پرتاب باد کولر گازی

دلیل کم شدن پرتاب باد کولر گازی

3دلیل وجود دارد که پرتاب باد کولرگازی راکم میکند

1-کثیف شدن فیلترها

2-کثیف شدن فین های رادیاتور

3-کثیف شدن ورسوب گرفتن بلوور(همان فن استوانه ای شکل داخل پنل)

رفع عیب

شستن فیلترهای داخل پنل(زیردرب جلودستگاه)

شستن فین های رادیاتورتوسط تعمیرکارکولرگازی یا سرویسکاربه وسیله جت کارواش

 

بازکردن وشستن بلوورفن توسط تکنسین کولرگازی یا تعمیرات چی.