راهنمای خریدکولرگازی اینورتر

راهنمای خریدکولرگازی اینورتر

راهنمای خرید کولرگازی

 

برای خریدکولرگازی بایدمتراژنفرات وتعدادپنجره ها معلوم بشه به طورمثال یک کولرگازی 24000برای یک واحد65 متری با6 نفرساکن تقریباافتابخور کافیه.18000برای 38 تا43متر12000برای12تا18 مترو30.000برای 85 مترمناسب میباشد.کولرهای گازی به چند دسته تقسیم میشن t1برای مناطق معتدل t2برای مناطق سردسیر.وt3برای مناطق حاره ای گرمسیرمثل جنوب کشور.به یاد داشته باشیدکولرهای گازی اینورتربخاطردارابودن مدارکامپیوتری ومبدل برق داخلی درهوای شرجی وگرمسیرفاقداستقامت بوده پس به هیچ عنوان ازکولرهای گازی اینورتردرجاهای که گفته شداستفاده نکنید.حتما به یادداشته باشید کولری که نسبت به مساحت ونفرات کوچکترباشه.باعث کارکردبیش از حد موتوروفرسودگی دستگاه هزینه زیادبرق میشود..سعی کنیددستگاه کولرگازی حجمش نسبت به محیت بیشترباشه زیرا سریعترمحیط اطراف رابه دمای دلخواه میرسانه ودرمصرف برق صرفه جویی میشه.