رفع عیب مکانیک شیربرقی کولرگازی

رفع عیب مکانیک شیربرقی کولرگازی

2) رفع عيب مكانيكي شيرکولرگازی E E V( به دليل گير كردن فنر سوپاپ)

الف) عمليات PUMP DOWN را انجام دهيد به اين صورت كه بعد از 7 دقيقه روشن شدن دستگاه در حالت سرمايش، شير رفت بسته شود. هنگامي كه عقريه گيج در شير سرويس برگشت زير صفر PSI را نشان داد؛شير برگشت را ببنديد) جمع كردن گاز در واحد بيروني) و دستگاه را خاموش نماييد. بعد از چند ثانيه شير رفت باز شود در همين حين به بدنه E E V نيز ضربه بزنيد (جهت ايجاد شوك به E E V) در اين زمان فشار گاز، فنر سوپاپ را به حالت اوليه بر مي گرداند و ايراد رفع مي شود.

ب) چنانچه با روش فوق گرفتگي رفع نشد، دستگاه را با ريموت كنترل روشن و بعد از 3 دقيقه خاموش مي كنيم. شير E E V را با هواگاز از سيكل جدا نموده و تحت فشار گاز ازت قرار مي دهيم.

ج) در صورت اجراي موارد بالا و عدم موفقيت مي بايست بدنه E E V تعويض شود.تعمیرکارداکت اسپیلیت.سرویسکارداکت اسپیلیت.سرویس داکت اسپیلیت.تعمیرکولرگازی داکت اسپیلیت.تعمیرات داکت اسپیلیت.تعمرگاه داکت اسپیلیت.تعمیرکولرگازی داکت اسپیلت.سرویس کولرگازی.سرویسکارکولرگازی.تعمیرات کولرگازی.تعمیرکولرگازی.تعمیرکولرگازی درتهران.تعمیرکولرگازی دربندعباس.تعمیرات کولرگازی درکیش.تعمیرکولرگازی درقشمنصاب کولرگازی.نصاب کولرگازی سامسونگ نصاب کولرگازی ال جی نصاب کولرگازی جنرال.نصاب کولرگازی توشیبا.تعمیرات کولرگازی داکت اسپیلتنصب کولرگازی اسپیلت نصب کولرگازی.