داتیس کول سرویس ها و خدمات خود را به بهترین و با کیفیت ترین قطعات اصلی انجام میدهد از قطعات فیک و ارزان قیمت برای تعمیرات پکیج بوتان استفاده نمی کند.