سیستم ضد برفک یونیت داخلی

سیستم ضد برفک یونیت داخلی

 

 سیستم ضد برفک یونیت داخلی

 وقتی دمای سنسور هوای یونیت داخلی کمتر از 4 درجه  باشد فرکانس در پاییترین حالت تنظیم می شود تا از یخ زدگی یونیت داخلی محافظت کند.

وقتی دمای سنسور هوا بالاتر از  6 درجه برای بیش از 10 دقیقه قرار گیرد دستگاه به حالت کارکرد نرمال می رود

وقتی دمای سنسور هوای یونیت داخلی کمتر از 0 باشد کمپرسور جهت محافظت از یخ زدگی قطع می شود  و وقتی دما برای مدت بیشتر از 10 ثانیه بالای 6 درجه برسد دستگاه دوباره به حالت قبلی باز می گردد.

سیستم محافظت از گرمای بیش از حد یونیت خارجی

وقتی دمای کندانسور بالاتر  از  58 بشود فرکانس کمپرسور در پایین ترین حالت و جهت محافظت از اتدور  قرار می گیرد و سرعت فن اوتدور در بالاترین حالت قرار می گیرد.

وقتی دمای کندانسور به 54 برسد فرکانس کمپرسور بالا می رود وقتی دما پایین تر از 54 برای 10 دقیقه باشد فرکانس کمپرسور به حالت عادی بر می گردد

وقتی دمای کپرسور بالاتر از 62 باشد کمپرسور از کار می افتد وقتی دما پایین تر از 52 بشود فرکانس کاری کمپرسور به حالت عادی بر می گردد