سیم بندی یونیت خارجی کولر استرانگ

سیم بندی یونیت خارجی کولر استرانگ

 

سیم بندی یونیت خارجی

STR-24CHI

 

Model No

کابل برق مناسب

کابل ارتباطی مناسب

بیشترین جریان

ولتاژ

حداثر آمپر فیوز

STR-09CHI

2

2

6.5

230

15

STR-12CHI

2

2

9

230

15

STR-18CHI

2.5

2.5

11

230

20

STR-24CHI

2.5

2.5

18

230

25