شورت درایر کولرگازی چیست

شورت درایر کولرگازی چیست

شورت درایرکمپرسورکولرگازی چیست

 

شورت درایر وسیله ای است که پهلوی کمپرسورنصب میشود و عمل تسویه ومخزن گازیدک را انجام میدهد.