طریقه نصب کولرگازی اسپیلیت

طریقه نصب کولرگازی اسپیلیت

طریقه نصب کولرگازی اسپیلیت

 

برای نصب کولر گازی بایداول یک جای مناسب رادر نظر گرفت که هم از لحاظ بازدهی واهم ازلحاظ نصب موقعیت مناسبی داشته باشه معمولا اکثرکولرهای گازی اسپیلیت 4 تا 5مترلوله درپکیج خود دارد.بنابراین سعی کنید جایی را برای نصب انتخاب کنید که بیشتراز لوله های داخل پک استفاده نشود.هرچند اگرهم لوله های کولرگازی شما مناسب بامترازنبود میتوانید با استفاده از مهره های فیتینگ یا جوش نقره به لوله های کولر اضافه کنید اما اگرقرار باشدکه به کابل یا سیم برق اضافه کنید.به هیچ عنوان از نوار لنت استفاده نکنید زیرا بر اثرامپر واستارت های متعدد نوارلنت خواسیت خودرا ازدست داده وباعث اتصالی یا اتش سوزی میگردد.بهترین پیشنهاد برای متصل کردن کابل فرمان ترمینال برق هست .برای نصب کندانسوربرروی دیوار باید از پایه های رلبردی فلزی استفاده کرد.پس از نصب کولر نوبت اتصال لوله های مسی به کولر به وسیله مهره های برنجی است که باید بافشارخیلی زیاد به وسیله اچارفرانسه باهم متصل بشن از نوار تفلون به هیچ عنوان استفاده نکنیدفقط به وسیله فشارگشتاور اچارمهرها فیتینگ شود.پس از اتصال لوله نوبت اتصال سیمهای فرمان است باید بدانید که هررشته سیم فرمان دارای شماره یارنگ های متنوع است هررشته سیم را باید درترمینال پنل که جای شماره سیم یا رنگ سیم رانشان داده نصب شود مثلا رشته سیم شماره یک در شماره یک ترمینال پنل ..پس ازاتصال صحیح سیم ها نوبت بازکردن گازمیشود قبل از باز کردن شیرهای گاز توسط اچار الن باید بایک دستگاه ساکشن وکیوم اکسیزن داخل لوله هارا تخلیه کرد سپس گاز را باز کرد و درب پوشهای فلزی شیرهای گاز را با اچار محکم کنید یطوری که به هیچ عنوان گاز خارج نشود.بایک مقدار ریکا واب محلول درست کنید و مهرهای فیتینگ کولر را تست کنید .