علائم سوختن کولرگازی

علائم سوختن کولرگازی

علائم سوختن کولرگازی

دراینجا به شما می اموزیم چگونه تشخیص بدهید که کمپرسور کولرگازی شما سوخته است

 

اگر هنگام روشن کردن کولر گازی در حالت کول و در دمای کمتر از 24 درجه وپس از مدت 15 دیقه متوجه شدید کولر گازی شما به حالت سرما نمیرود وباد خنک نمیزند به کندانسورهمان موتور کولر گازی مراجعه کنید.اگرمشاهده کردید فن کندانسور کولر گازی روشن است ولوله های شیر کولر گازی گرم است وصدای کمپرسوریا ارتعاش موتور را احساس نمیکنید.احنمال سوختن خازن یا کمرسور را دارد.در این مواقع به سرعت کولر راخاموش کرده وباتکنسین کولر گازی تماسبگیرید.تکنسین به وسیله دستگاه امپرسنج و اوهم مترمیتواند تشخیص دهد که کدام قطعه کندانسور اسیب دیده است.لازم به تذکر است که حتما هنگامی که کولر گازی پرتاب باد خنک و سرد نداشت کولر را خاموش کرده وبا تکنسین تماسبگیرید زیرا احتمال سوختن خازن یا افت ولتاژبرق باعث اوورلود یا جام کردن مکرر کمپرسور میشود ودر نهایت بی توجهی امکان سوختن کولر گازی زیاد است.نشانه بعدی که خبرازسوختن کولرگازی میدهد.پرید ن مکررکلید مینیاطوری یا همان فیوز برق است در این مواقع باتکنسین تماسبگیرید.واز روشن کردن مجدد کولر گازی جدا بپرهیزید.سرویس کولر گازی را هر شش ماه انجام دهید تا کولر شما به مشکل نخوردتعمیر کولر گازی تعمیرکولر گازی بوش تعمیر کولر گازی سامسونگ تعمیر کولر گازی الجی تعمیر کولرگازی هیتاچی تعمیر کولرگازی مدیا تعمیر کولر گازی وست تعمیر کولر گازی توشیبا تعمیر کولر گازی جنرال تعمیر کولر گازی اجنرال تعمیر کولر گازی هایسنس تعمیر کولر گازی استرانگ تعمیر کولر گازی گری تعمیرکولر گازی کریر تعمیر کولرگازی میتسوبیشی تعمیر کولرگازی تعمیرات کولرگازی بوش تعمیرات کولرگازی سامسونگ تعمیرات کولرگازی الجی تعمیرات کولرگازی هیتاچی تعمیرات کولرگازی مدیاتعمیرات کولرگازی وست تعمیرات کولرگازی توشیبا تعمیرات کولرگازی جنرال تعمیرات کولرگازی اجنرال تعمیرات کولرگازی هایسنس تعمیرات کولرگازی استرانگ تعمیرات کولرگازی گری تعمیرات کولرگازی کریر تعمیرات کولرگازی میتسوبیشی سرویس کولرگازی بوش سرویس کولرگازی سامسونگ سرویس کولرگازی الجی سرویس کولر گازی هیتاچی سرویس کولرگازی مدیا سرویس کولرگازی وست سرویس کولرگازی توشیبا سرویس کولرگازی جنرال سرویس کولرگازی اجنرال سرویس کولرگازی هایسنس سرویس کولرگازی استرانگ سرویس کولرگازی گری سرویس کولرگازی کریر سرویس کولرگازی میتسوبیشی سرویس کار کولرگازی بوش سرویس کار کولرگازی سامسونگ سرویس کار کولرگازی الجی سرویس کار کولرگازی توشیبا سرویس کار کولرگازی هیتاچی سرویس کار کولرگازی مدیا سرویس کار کولرگازی وست سرویس کار کولرگازی جنرال سرویس کار کولرگازی اجنرال سرویس کار کولرگازی هایسنس سرویس کار کولرگازی استرانگ سرویس کار کولرگازی گری سرویس کار کولرگازی کریر سرویس کار کولرگازی میتسوبیشی نصاب کولرگازی بوش نصاب کولرگازی سامسونگ  نصاب هیتاچی نصاب کولرگازی وست نصاب کولرگازی توشیبا  نصاب کولرگازی جنرال نصاب کولرگازی اجنرال نصاب هایسنس نصاب کولرگازی گری  نصاب کولرگازی کریر نصاب کولرگازی استرانگ نصاب کولرگازی میتسوبیشی