عیب یابی دستگاه تهویه سامسونگ

عیب یابی دستگاه تهویه سامسونگ

عیب یابی دستگاه تهویه سامسونگ

*تنظیم جریان هوا کار نمیکند؟

بررسی کنید که حالتGOOD SLEEPرا انتخاب کرده اید یا خیر. در این حالت نمیتوانیدجهت جریان هوا را تنظیم کنید.اگر حالت را GOOD SLEEPرا در حالت گرمایش کار می کند . میتوانید جهت جریان هوا را تنظیم نمایید .
تنظیم سرعت فن کار نمیکند ؟
راه حل : بررسی کنید که حالت خودکار / خشک / سریع /    Good sleep را انتخاب کردید یا خیر . در این حالت ها سرعت فن روی خودکار تنظیم میشود و شما نمیتوانید سرعت فن را تنظیم کنید .
*کنترل از راه دور کار  نمیکند ؟
برسی کنید که باطری ها خالی شده اند یا خیر .
اطمینان حاصل کنید که هیچ مانعی حسگر کنترل از راه دور را مسدود نکرده باشد . برسی کنید که وسایل روشنایی قوی نزدیک دستگاه تهویه وجود دارد یا خیر . نور قوی که از لامپ های فلورسنت یا نئون ساطع میشو دممکن است امواج الکتریکی را مختل کند .
*عملکرد تایمر تنظیم نمیشود ؟.
برسی کنید که پس از تنظیم زمان دکمه ست را از روی کنترل از راه دور فشار داده اید یا خیر .
*نشان گر به طور پیوسته چشمک میزند ؟
دکمه power را فشار دهید یا دوشاخه برق را بکشید / کلید روشن خاموش کمکی را قطع کنید . اگر باز هم نشان گر چشمک میزند با مرکز خدمات تماس بکیرید .
*هنگام کارکرد بو در اتاق پخش میشود؟

بررسی کنید که وسیله در مکان دارای دود کار میکند یا خیر.هوای اتاق را تهویه کنیدیا دستگاه تهویه را به مدت یک تا دو ساعت در حالت فن به کار بیاندازید .(ما از قطعات دارای بو در دستگاه تهویه استفاده نمیکنیم.بررسی کنید که قطعات تخلیه مانند سرویس و نگهداری معمولی پاک شده باشند.

*خطا نشان داده میشود؟

هنگامیکه نمایشگر واحد درونی چشمک میزند با نزدیکترین مرکزخدمات تماس بگیرید.هنگامی که با مرکز خدمات تماس میگیریدحتما کدهای خطا را اطلاع دهید.

*صدا تولید میشود؟

بسته به وضعیت کاربرد دستگاه تهویه ممکن است هنگام تغییر حرکت جریان مبردصدا تولید شود این امر عادی است.

*از واحد بیرونی دود تولید میشود؟

ممکن است اتش نباشدولی میتواندبخار حاصله از کارکرد یخ زدایی مبدل حرارتی بیرونی در حالت گرمایش و در زمستان باشد.

*اب از اتصال لوله واحد بیرونی میچکد؟

ممکن است اب به دلیل اختلاف دما تولید شده باشد این امر عادی است.