عیب یابی دستگاه تهویه

عیب یابی دستگاه تهویه

عیب یابی دستگاه تهویه

در صورتی که دستگاه تهویه به صورت غیر عادی کار میکند کارهای ذیل میتواند به صرفه جویی در زمان و هزینه های غیر ضروری کمک کند.

1- دستگاه تهویه اصلا کار نمیکند؟

راه حل : وضعیت برق را بررسی کنید و سپس دستگاه را دوباره به کار بیندازید. و یا دو شاخه را به برق بزنید یا کلید قدرت را بزنیدو سپس دستگاه تهویه را دوباره به کار بیاندازید. اطمینان حاصل کنید که سکسیونر روشن شده باشد. همچنین بررسی کنید که تایمر خاموش را تنظیم کرده باشید. با فشار دادن دکمه power دستگاه تهویه را دوباره به کار بیاندازید.

2- تنظیم دما کار نمیکند؟

راه حل: بررسی کنید که حالت fan/ fast ( فن/سریع) را انتخاب کرده اید یا خیر در این حالت ها دمای مورد نظر روی خودکار تنظیم میشود و شما نمیتوانید دما را تنظیم کنید. بررسی کنید که دمای تنظیمی بالاتر (در حالت سرد)/پایین تر (در حالت گرم) از دمای فعلی است یاخیر. برای تغییر دمای تنظیمی دکمه temp + یا – را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.

بررسی کنید که فیلتر هوا توسط آلودگی مسدود شده است یا خیر. اگر مقدار زیادی گرد و غبار روی فیلتر هوا وجود داشته باشد ممکن است کارآیی سرمایش و گرمایش کاهش یابد. آنها را به طور مرتب تمیز کنید.

بررسی کنید که روی واحد بیرونی پوشانده نشده یا نزدیک مانع نصب نشده باشد.

3- هوای سرد/گرم از دستگاه تهویه خارج نمیشود؟

راه حل: بررسی کنید که دستگاه تهویه در حالت یخ زدایی کار میکند یا نه. هنگامی که در زمستان یخ تولید میشود یا دمای بیرون یسیار پایین است دستگاه تهویه به صورت خودکار در حالت یخ زدایی کار میکند. در حالت یخ زدایی فن داخلی متوقف شده و هوای گرم بیرون نمی آید. اگر درها یا پنجره ها بازند ممکن است موجب افت کارآیی سرمایش و گرمایش شود. درها و پنجره ها را ببندید. بررسی کنید که دستگاه تهویه بلافاصله پس از توقف کارکرد سرمایش یا گرمایش روشن شده است یا خیر در اینصورت فقط یک فن به کار میافتد تا از کمپرسور واحد بیرونی محافظت کند.

بررسی کنید که طول لوله بسیار طولانی نباشد اگر طول لوله بیشتر از حداکثرمجاز باشد ممکن است کارآیی سرمایش و گرمایش کاهش یابد.