كنترل هزینه برق مصرفی کولرگازی با روش های ساده

كنترل هزینه برق مصرفی کولرگازی با روش های ساده

 

–    واحد بیرونی کولر گازی(کندانسور، کمپرسور) و اواپراتور پانل داخلی هر سال یک بار توسط متخصص كولرگازي سرویس و شستشو و تمیز شده و عملکرد دستگاه و همچنین میزان گاز آن بررسی شود

-بهتر است درجه کولر گازی خود را بین 22 تا 24 تنظیم نماییم تا بهترین عملکرد را داشته باشد، این کار عمر دستگاه را افزایش داده و  زمانی که دمای اتاق در این محدوده دما قرار گیرد، موتور به صورت اتوماتیک بر روی فن کار کند

–    موتور کولر گازی را در مسیر باد و در سایه نصب کنیم، این کار به علت کاهش فشار بر کولر گازی باعث افزایش بازدهی آن و کاهش مصرف برق می شود

–    برای استفاده بهتر از دستگاه باید از اتلاف انرژی آن جلوگیری کرد و با بستن درب ها و پنجره ها از هدر رفتن سرمای آن، جلوگیری کنیم

–    موتور کولرگازی را در فضای باز و در محلی نصب کنیم که هوای خروجی آن به راحتی تخلیه شود

–    در زمان استفاده از کولر گازی هر هفته d یک بار فیلترهای پانل داخلی را درآورده و پس از شستشو و خشک کردن، مجددا در محل خود قرار دهیم، این کار سبب افزایش قدرت پرتاب باد کولر و تولید سرمایش بهتر و کاهش مصرف برق میشود

–    استفاده نكردن همزمان از وسایل گرمازا، مانند اجاق، سماور برقی، لامپ های متعدد و غیره … که باعث افزایش گرمای محل کار یا سکونت شده و در نتیجه نیاز به استفاده از کولر افزایش می یابد

–    ظرفیت سرمادهی کولر گازی  خریداری شده می باید توسط کارشناس كولرگازي، محاسبه و متناسب با فضای آن محل پیشنهاد و نصب شود

–    کولر گازی اي  را انتخاب کنیم که دارای علامت استاندارد و برچسب انرژی A و حداکثر B باشد، مشروط به انکه برچسب انرژی واقعی بوده و محاسبه EER دستگاه، مبتنی بر روش کالریمتری و یا آنتالپی باشد