ملاحظات قبل از سرویس کولر

ملاحظات قبل از سرویس کولر

 

  ملاحظات قبل از سرویس کولر

Part I General Warnings

1、    درصورتیکه سرویس کار در ارتفاع بالای 5/2متر کار می کند باید از جلیغه ایمنی استفاده کند

2、    درصورت کار در ارتفاع اقدامات لازم جهت عدم سقوط یونیت خارجی وابزارالات صورت پذیرد

3、    ولتاژ برق محل مصرف قبل از راه اندازی دستگاه تست شود.

4、     به هنگام تعویض قطعات یا دمونتاژ وتعمیر برق دستگاه قطع گردد

5、    مراقب یخ زدگی به هنگام شارژ گاز برد باشید

6、    سیلندر گاز فریون را بیش ازحدتحت فشار یا نردبان بالا قرار ندهید مراقب سقوط آن از ارتفاع باشید به علت اینکه فابلیت انفجار دارد.

7、    درصورت نیاز به تست سیکل گردَش گاز از نیتروژن خشک استفاده گردد.

1、    در یونیت خارجی خازن با ولتاژ بالا استفاده شده است

حتی در صورت قطع برق دستگاه خازن جهت امور خاص دارای شارژ کامل است

به جهت دوری از شوک الکتریکی لطفا”بلا فاصله پس از قطع برق دستگاه به آن دست نزنید

درصورتیکه تیاز به تعویض برد می باشه لطفا” اول برق را قطع کنید

پس از آنکه دیود یا دیونیت داخلی خاموش بشه  ویا دستگاه بیش از 30 ثانیه فاقد برق بود اجازه دهید تا خازن کاملا” تخلیه گردد

تعویض تنها وقتی امکان پذیر است که ، خازن یونیت خارجی جهت اطمینان از تخلیه بار الکتریکی با دستگاه مولتی متر چک شود

2、     پس از اعمال عیب یابی خودکار سوییج را در حالت نمایش قرار دهید دستگاه را روشن کنید در این حالت سیستم قادر خواهد بود تا عیوب ذخیره شده را پاک کند

سوییچ را در حالت روشن قرار دهید و برق دستگاه را قطع و دستگاه را پس از وصل برق روشن کنید

ارور ها به صورت اتوماتیک پس از قطع برق پاک خواهد شد

 

ریکی را به جهت سالم بودن و اتصال درست چک شود پس از بررسی اتصال الکتریکی به بررسی علل دیگر خطا بپردازند