نحوه سرویس کولر گازی

نحوه سرویس کولر گازی

سرویس کولر گازی.سرویس کولر گازی پنچره ای.سرویس کولر گازی ایستاده.سرویس کولر گازی ال جی .نصب کولر گازی.نصاب کولر گازی.تعمیر کولر گازی.تعمیرات کولر گازی.تعمیرکارکولر گازی.سرویسکارکولر گازی.سرویس کار کولر گازی.سرویس کولر گازی. نحوه سرویس کولر گازی

سرویس کولر گازی بستگی به مدل آن دارد.بطور مثال اگر کولر گازی شما مدل اسپیلیت دیواری است.2عدد فیلترهوای مدل نانوکه برای ریزگردها تعویه شده است داخل کولر گازی شما قرار دارد.برای دسترسی به این فیلترها کافیست شما درب جلوییه پنل داخلی را به سمت خودتان بکشید.درب باز میشود ومشاهده میکنید که فیلترها زیر درب جلوی پنل وجود دارد.فیلترهارا بااحتیاط خارج کرده وبا استفاده از فشار اب بدونه نیاز به موادشوینده بشویید.

هشدار.سرویس کولر گازی.سرویس کولر گازی توشیبا.سرویس کولر گازی سامسونگ.سرویس کولر گازی تراست.سرویس کولر گازی مدیا.سرویس کولر گازی جنرالسرویس کولر گازی وستپند.سرویس کولر گازی اوجنرال..سرویس کولر گازی تاچی.سرویس کولر گازی کلیه برندها.نصاب کولر گازی.نصب کولر گازی.

به هیچ عنوان فیلترهارا از طریق ضربه زدن به اطراف تمیز نکنید.زیرا موجب شکستگی وجا نرفتن داخل پنل کولر گازی میگردد.

مدل پنجره ای.این مدل دارای یک فیلتردر جلوی کولر زیر درب میباشد

مدل کولرگازی ایستاده.این مدل دارای یک فیلتردرقسمت جلووپایین دستگاه داخلی میباشد.

 

مدل داکت اسپیلیت.این مدل دارای یک فیلترمدل کندو زنبورعسل میباشد که پشت دستگاه نصب میشود.