نحوه شستشوی کندانسور

نحوه شستشوی کندانسور

نحوه شستشوی کندانسور

 

شستشوی کندانسور به وسیله شلنگ اب یا جت کارواش انجام میگیرد.کولرگازی را از برق جداکنید.سپس پشت کندانسوررا که رادیاتورشکا است رابه ارامی با فشار اب ومنظم به مدت 10 دیقه بشویید.اگرباجت کارواش اینکاررا انجام میدهیدمراقب باشید دسته تفنگی جت کارواش تنظیم باشه طوری که اب به خوبی پخش بشه وازفاصله 80سانتی اب پاشی را انجام بدید تا مانع تز شکستگی یا سوراخ شدن کندانسور شوید.به هیج عنوان ازمواد شوینده یا اسیدی استفاده نکنیدفقط فشار اب