نصب دستگاه تهویه

نصب دستگاه تهویه

نصب دستگاه تهویه .
مهم : هنگام نصب دستگاه همیشه به خاطر باشید که ابتدا لوله های مبرد و سپس سیم های الکتریکی را متصل میکنید .
همیشه سیم های برق را پیش از لوله های مبرد جدا کنید .
بلا فاصله پس از دریافت محصول آن را از لحاظ آسیب دیدگی در حین حمل ونقل بازدید نمایید اگر محصول آسیب دیده به نظر میرسد آن را نصب نکنید و بلا فاصله آسیب دیدگی را به حامل یا فروشنده اگر نصب کننده یا متخصص مجاز مواد را از فروشند جمع آوری کرده است گزارش دهید .
پس از اتمام نصب همواره یک آزمایش عملکرد  انجام دهید و دستورالعمل های مربوط به چگونگی کارکرد دستگاه تهویه را به کاربر ارائه دهید از دستگاه تهویه در محیط های دارای مواد خطرناک یا مکان های بسته که دارای تجهیزات تولید آتش هستند استفاده نکنید تا از بروز آتش سوزی انفجار یا جراحت جلوگیری شود .
برای جلوگیری از جراحت هنگام لمس تصادفی فن واحد درونی این واحد را حداقل دو و نیم متر بالا  تر از کف اتاق نصب کنید .
این دستگاه تهویه باید فقط برای کاربرد هایی که طراحی شده است استفاده شود : واحد درونی برای نصب در مکان هایی که برای رخت شویی به کار میروند مناسب نیست .
دستگاه ها باید بر اساس فواصلی که در دفترجه راهنما نشان داده شده است نصب شوند تا هم قابلیت دسترسی از هر دو طرف و هم قابلیت اجرای سرویس و نگهداری مرتب با تعمیرات فراهم شود .
قطعات دستگاه باید قابل دسترس بوده و بتوات در شرایط کامل ایمن هم برای افراد و هم برای قطعات آنهارا باز نمود.
برای همین دلیل هزینه لازم برای دسترسی و تعمیر دستگاه به صورت ایمن با توجه به مقررات لازم الاجرای فعلی توسط جر ثقیل کامیون داربست یا هر وسیله بالا بر دیگر در جایی که لحاظ نشده باشد آن طور که در دفتر چه نصب نشان داده شده است مشمول ضمانت نبوده و هزینه آن بر عهده کاربر نهایی است