نصاب کولرگازی نصب کولرگازی

نصاب کولرگازی نصب کولرگازی

نصاب کولرگازی نصب کولرگازی تعمیرات کولرگازی تعمیرکولرگازی.تعمیرکار کولرگازی تعمیر کولرگازی سرویس کولرگازی سرویسکار کولرگازی سرویس کار کولرگازی

نصب کولرگازی-نصاب کولرگازی-اموزش

در زمان نصب دستگاه اينورتر ايستاده مدل) PV286STQ (AF-Q286ECA0در صورت عدم راه اندازی دستگاه با
استفاده از TEST RUNبر روی ديسپلی عبارت ظاهر شده و بعد از ٢٠ثانيه دستگاه متوقف می شود.
برای راه اندزی با عمليات تست دکمه و را به مدت بيشتر از ٣ثانيه
همزمان نگهداريد .
اين فرايند حدودا ١٨دقيقه وبا ظاهر شدن نشانگر های زير بر روی ديسپلی) به صورت زير( طول
خواهد کشيد و سپس دستگاه خاموش خواهد شد.
نکات :
١فرايند تست را ه اندازی بايد حتما به صورت کامل
انجام شود
٢در زم ز ان انجام هيچ دکم دک ه ای را لم ل س نکنيد
٣درصورت نمايش بيشتر از ١٠دقيقه بر
روی ديسپلی برق را قطع کنيد و راکتور را مجددا
وصل کنيد .سپس تست راه اندازی را مجدد انجام
دهيد.kwf ,vhi hknhcd ;,gv’hcd.kwf ;,gv’hcd.kwhf ;,gv’hcd.kwf ;,gv’hcd nvjivhk.kwhf ;,gv’hcd nvjivhk kwhf ;,gv’hcd hg [d kwf ;,gv’hcd hg [d kwhf ;,gv’hcd shls,k’.kwf m;,gv’hcd shls,k’kwhf ;,gv’hcd j,adfh

۴در صورت بروز ارور برق را قطع کنيد, کابل
تغذيه را جدا و مجدد وصل کن دوباره تست راه اندازی را انجام دهید

 

نصاب کولر گازی.نصب کولر گازی.نصاب کولرگازی اجنرال نصاب کول
ر گازی سامسونگ نصاب کولرگازی هیتاچی نصاب کولرگازی اینورتر نصاب کولرگازی میدسوبیشی.نصب کولرگازی هیتاچی نصب کولرگازی توشیبا نصب کولرگازی-نصاب کولرگازی تهران-قیمت نصب کولرگاتزی-نصب کولرگازی تراست-نصاب کولرگازی تراست-تعرفه نصب کولرگازی-قیمت نصب کولرگازی-قیمت نصب کولرگازی 18000-تعمیرات –کولرگازی-تعمیرکولرگازی-جنرال-تعمیرات کولرگازی جنرال-لوله کشی کولرگازی-تعمیرات کولرگازی هایسنس-تعمیرات کولر گازی الجی-تعمیرکولرگازی الجی-نصاب کولرگازی هایسنس-نصاب کولرگازی اجنرال-نصاب کولرگازی گری-نصب کولرگازی گری-نصاب کولرگازی گری-سرویسکار-کولرگازی-سرویس-کولرگازی-سرویسکارکولرگازی گری-تعمیرکارکولرگازی گرس.خدمات کولرگازی نصاب کولرگازی ایستاده نصب کولرگازی ایستاده تعمیر کولرگازی ایستاده تعمیرات کولرگازی ایستاده تعمیرکارکولرگازی ایستاده