نقشه انفجاری و لیست قطعات STR-09CHI یونیت خارجی

نقشه انفجاری و لیست قطعات STR-09CHI یونیت خارجی

 

یونیت خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

Part  Name

 

Quantity

BOM code

1

شاسی

1

e31000/e31001

2

قاب جلویی

1

e15903/e15906

3

قاب سمت چپ

1

e14525/e14509

4

پروانه فن یونیت خارجی

1

eb14220

5

موتور فن

1

eb61551

6

نگهدارنده موتور فن

1

e30254

7

سنسور هوا یونیت خارجی

1

eb11680

8

کندانسور

1

eQ00058

9

قاب بالایی

1

e14505/e14520

10

کوئل سیر برقی

1

eb38585

11

سنسور لوله مسی

1

eb11681

12

لوله مویی

1

e22244

13

Middle Clip board

1

e30488

14

شیربرقی

1

eb38563

15

کمپرسور

1

eb15671

16

شیرفشار بالا

1

eb40135

17

شیر فشار پایین

1

eb40159

18

نگهدارنده شیر سرویس

1

e30749/e30750

19

کاورجعبه برد

1

e30252

20

جعبه برد

1

e30700

21

برد تغذیه یونیت خارجی

1

e535143

22

برد درایور یونیت خارجی

1

e535144

23

راکتور

1

eb38709

24

قاب سمت راست

1

e30761/e30762

25

کاور اتصال سیم بندی

1

e14389