هشدار برای استفاده کولر گازی

هشدار برای استفاده کولر گازی

  هشدار برای استفاده کولر گازی

اگر وسیله به طور کامل خیس شد لطفا با نزدیک ترین مرکز خدامات تماس بگیرید .
اگر صدای غیر عادی، یا بوی سوختگی یا دود توسط وسیله ایجاد شد بلافاصله منبع را قطع کنید و با نزدیک ترین مرکز خدمات تماس حاصل فرمایید.
در صورت نشت گاز (نظیر گاز پروپان،  ال پی و… ) بدون دست زدن به سیم برق بلا فاصله تهویه انجام دهید به وسیله یا سیم برق آن دست نزنید
هنگامی که دستگاه تهویه کار میکند آن را توسط کلید قدرت خاموش نکنید
 هنگامی که دستگاه تهویه کار میکند انگشت ها و اشیا خارجی را داخل خروجی آن فرو نکنید .
در حین عملیات گرمایش تیغه جریان هوا را با دست ها یا انگشت های خود لمس نکنید و
دستگاه تهویه را با نیروی زیاد نکشید وضربه نزنید .
هیچ شی را نزدیک واحد بیرونی قرار ندهید تا کودکان نتوانند از آن بالا رفته  و به دستگاه برسند.
از این دستگاه تهویه برای مدت های طولانی در مکان های فاقد تهویه مناسب یا نزدیک افراد نا توان استفاده نکنید چرا که به دلیل کمبود اکسیژن ممکن است خطر ناک باشد حد اقل هر ساعت یکبارپنجره ای را باز کنید .
سعی نکنید خودتان وسیله را تعمیر کرده قطعات آن را باز کرده یا تغییر دهید.
از هیچ گونه فیوز ( نظیر سیم مسی و فولادی و … ) به غیر از فیوز استاندارد استفاده نکنید .