چگونه متوجه شویم خازن کولر گازی سوخته

چگونه متوجه شویم خازن کولر گازی سوخته

تعمیر کولر گازی ( کلیه برندها ) تعمیرات کولر گازی  سرویس کولر گازی تعمیر کار کولر گازی سرویسکار کولر گازی سرویس کولر گازی نصاب کولر گازی نصب کولر گازی

چگونه متوجه شویم خازن کولر گازی سوخته

 

اول مطمئن شوید برق اصی کولر کاملا قطع بوده با احتیاط خازن را جدا کنید.دوتکه سیم رابه سر خازن متصل کنید.جریان برق را به خازن متصل کنید ودو مرتبه سیم های متصل به خازن را به همدیگه اتصال بدید اگر جرقه پرقدرتی بین دوسیم زد خازن سالمه اگرنه که خازن سوخته و باید تعویض بشه