کثیف بودن رادیات کولر گازی

کثیف بودن رادیات کولر گازی

 تعمیر کولر گازی جنرال تعمیرات کولرگازی جنرال سرویسکار کولر گازی جنرال سرویس کار کولر گازی جنرال

 

کثیف بودن رادیات کولر گازی موجب خنک نشدن گازمیشود.رادیاتورعمل خنک کردن ومایع کردن  گاز را انجام میدهد.رادیاتور کولر گازی که همان کندانسور نام دارد.اگر بخوبی هوا را به داخل فین های رادیات هدایت نکندیاچیزی موجب عبور نکردن هواشودگاز بیش ازحدمنبسط شده وفشارگاز رابرپی اس ای می افزایدوهمین باعث اورلدشدن موتورمیشود.از طرفی برای شارژگاز کردن کولر گازی اول بایداز تمیز بودن فین های کندانسورمطلع شوید.سرویس کندانسوروشستشوبافشار اب به مدت ده دیقه توسیه میشود.تعمیر کولر گازی.تعمیرات کولر گازی.سرویس کولر گازی.سرویسکار کولر گازی.تعمیر کولر گازی گری.تعمیرات کولر گازی گری.تعمیر کولر گازی جنرال.تعمیرات کولر گازی جنرال.تعمیر کولرگازی مدیا.تعمیرات کولر گازی مدیا.تعمیر کولر گازی مدیا تعمیر کولر گازی امیکو تعمیرات کولر گازی امیکو تعمیر کولر گازی هایسنس تعمیرات کولر گازی هایسنس تعمیر کار کولرگازی هیتاچی تعمیرات کولر گازی هیتاچی تعمیر کولر گازی هیتاچی.تعمیرکارکولرگازی جنرال