کمپرسور کولرگازی چیست

کمپرسور کولرگازی چیست

کمپرسورکولرگازی چیست

 

کمپرسور یکی از قسمت های اصلی کولر گازی میباشد که گاز را به گردش در می اورد یعنی میشه گفت کمپرسور همان موتوراصلی داخل کندانسور است که شکل استوانه ای شکل دارد با رنگ مشکی وحجم سنگین